כפר תקווה-בית ומקום לאנשים מיוחדים

איש קשר:

טלפון:

http://www.kfar-tikva.org.il