כפר תקווה-בית ומקום לאנשים מיוחדים

כפר תקווה-בית ומקום לאנשים מיוחדים

http://www.kfar-tikva.org.il