קיבוץ חוקוק נוסד ב-1945

קיבוץ חוקוק נוסד ב-1945

http://www.hokuk.co.il