עוסי

עוסי"ם שלום (עובדים סוציאלים לשלום ורווחה)

http://www.ossim-shalom.org.il