משאבי אנוש -  קידום המקצוע

משאבי אנוש - קידום המקצוע " משאבי אנוש" ופיתוח הקצוענות אצל העוסקים בניהול משאבי אנוש בהתאם לחזון מכוונת החברה את כל מוצריה ופעילויותיה.

http://www.hrisrael.co.il