טל מערכות - המפיץ הבלעדי בישראל של מאגר פרוייקט השו

טל מערכות - המפיץ הבלעדי בישראל של מאגר פרוייקט השו"ת ( השאלות והתשובות ) של אוניברסיטת בר אילן

http://www.talsys.co.il