גומיטקס טמיר בע

גומיטקס טמיר בע"מ - אביזרים לקונפקציה

http://www.gumitex.co.il