החופש לבחור - התפתחות ושינוי בשיטת EFT

החופש לבחור - התפתחות ושינוי בשיטת EFT

http://www.eft4life.co.il