ישיבת הסדר בית שאן - שמה לה למטרה לחזק ולהקים עולה של

ישיבת הסדר בית שאן - שמה לה למטרה לחזק ולהקים עולה של "תורת ארץ ישראל"

http://www.yhbs.co.il