ליבל - טק הוקמה בכדי לתת מענה מקצועי והוגן לצרכי התקשורת בארץ.

ליבל - טק הוקמה בכדי לתת מענה מקצועי והוגן לצרכי התקשורת בארץ.

http://www.libal-tech.co.il