שיא-גל בית ספר לשייט סירות מהירות ( Sea-Gal Sea-speed)

שיא-גל בית ספר לשייט סירות מהירות ( Sea-Gal Sea-speed)

http://www.sea-speed.co.il