ייקבי צפת העתיקה - הוקם בסמטאות שבלב העיר העתיקה בצפת

ייקבי צפת העתיקה - הוקם בסמטאות שבלב העיר העתיקה בצפת

http://www.safed-winery.co.il