אמיר מרום - יעוץ כלכלי ופיתוח עסקי

אמיר מרום - יעוץ כלכלי ופיתוח עסקי

http://www.amirmarom.co.il